Bosna i Hercegovina se nalazi u srednjem dijelu Balkanskog poluostrva. Na sjeveru, zapadu i jugozapadu graniči sa Republikom Hrvatskom, a na istoku i jugu sa Srbijom i Crnom Gorom. Bosna i Hercegovina ima mali izlaz na more u dužini od oko 21 km obalne linije kod Neuma.

Bosna i Hercegovina je složena država, koja se prema Opštem okvirnom sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini sastoji od entiteta Federacije Bosne i Hercegovine (51% teritorije) i  Republike Srpske (49% teritorije).  Federacija BiH se dijeli na 10 kantona a kantoni na opštine. Republika Srpska administrativno se dijeli na regije, a zatim i na opštine.

Oblast Brčkog, koje je bilo predmet spora i međunarodne arbitraže, proglašeno je distriktom, tako da se  država Bosna i Hercegovina sastoji od dva entiteta i Distrikta Brčko.

Najviši zakonodavni organ u BiH je Parlamentarna skupština BiH sastavljena od Predstavničkog/Zastupničkog doma i Doma naroda.

Predstavnički/Zastupnički dom sačinjavaju 42 člana, od kojih se dvije trećine bira sa teritorije Federacije Bosne i Hercegovine a jedna trećina sa teritorije Republike Srpske.

Dom naroda se sastoji od 15 delegata, dvije trećine iz Federacije Bosne i Hercegovine (pet Hrvata i pet Bošnjaka) i jedna trećina iz Republike Srpske (pet Srba).

Ustav BiH

Glavni grad: Sarajevo
Površina: 52.280 km2
Stanovništvo: 4.354.911 (1991)
Najniža tačka: grad Neum, 0 m
Najviša tačka: Maglić, 2386 m
Obalna linija: 21,2 km

JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com