Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavilo je međunarodni javni poziv za nabavku usluga, pravnog lica kao stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u izradi tenderske dokumentacije, pripremi i provoďenju javnog nadmetanja za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine. Tenderska dokumentacija može se preuzeti na e-portalu Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine na sljedečem linku: https://www.ejn.gov.ba/.

Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće je 27. novembar 2018. godine.

JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com